Entitat Municipal descentralitzada:
 
 
 
 

Què és una EMD?

Quines atribucions té una EMD?

L’EMD és la segregació?

Qui forma l’EMD?

Com es pot aconseguir l'EMD?

Quan es pot procedir a la modificació o a la supressió de les EMD?

 

 
 
Riells del Fai