Consell de poble:
 
 
 
 

Què és un Consell de Poble?

El Consell del Poble és un òrgan de participació ciutadana que té com a funció principal debatre la situació del poble i proposar a l'Ajuntament les actuacions a seguir per tal de solucionar els problemes i mancances que existeixin. A les Franqueses del Vallès existeixen dos consells del poble: el de Llerona i el de Corró d'Amunt.

Quines atribucions té un Consell de Poble?

Tal com diu el punt anterior, el Consell de poble és només un òrgan de participació ciutadana. Les seves atribucions, la seva creació i el seu desmantellament depenen de la voluntat política del govern de l’Ajuntament.

A la pràctica això vol dir que depenent de la voluntat de l’Ajuntament de torn ens podem trobar que realment sigui una eina de gestió i participació ciutadana o que sigui merament un Consell consultiu sense influència. En cap cas, a diferència de l'EMD, té un poder executiu reconegut per la llei.

És necessari el Consell de poble per arribar a fer una EMD?

No, en cap cas és necessari.

 
 
Riells del Fai